среда, 25 апреля 2012 г.

მთა მორანი– National Geographic–ის ფოტო.

2012 წლის 25 აპრილის დღის ფოტო.
 "მთა მორანის ანარეკლი მდინარე ოქსბოვის მოსახვევში.გრანდ ტეტონის ეროვნული პარკი.ვაიომინგი." 
ფოტოს ავტორი: Brian Kerls.