пятница, 8 февраля 2013 г.

კიოკენხოფი

სამეფო ყვავილების ბაღი ჰოლანდიაში,აგრეთვე ცნობილია როგორც ევროპის ბაღი.მდებარეობს ამსტერდამსა და ჰააგას შორის პატარა ქალაქ ლისსეში. მას უკავია მიწის 32 ჰექტარი.ის ცნობილია თავისი მრავალფეროვანი ყვავილებით და ტიტების დიდი მინდვრებით.


Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების როგორ მივიღოთ თავს Keukenhof
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების სურათი
Keukenhof სურათი
როგორ მივიღოთ თავს Keukenhof
Keukenhof
მეფის flower პარკი ნიდერლანდების
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ჰოლანდია 1
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ჰოლანდია 2
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების 3
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ჰოლანდია 4
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების 5
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების 6
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების 7
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების 8
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების 9
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ჰოლანდია, 10
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ჰოლანდია, 11
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ჰოლანდია, 12
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ჰოლანდია, 13

Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების სურათი 1
Keukenhof - სამეფო ყვავილი პარკში ნიდერლანდების სურათი 2
წყარო:http://zoo-flo.com/view_post_interesting.php?id=246