среда, 15 мая 2013 г.

ბუნება მბრძანებელია.: ბუნების უცნაურობა.

ბუნება მბრძანებელია.: ბუნების უცნაურობა.: xan    mze     var mwveli,kaSkaSa. xan     mTvare civi,mdumare. xan     mwiri_ miusafari, mebrZoli...