воскресенье, 11 ноября 2012 г.

წითელი მიწები,ჩინეთი.

წითელ მიწებს უკავია 200 000 კვადრატულ კილომეტრზე მეტი ფართობი იუნანის პროვინციაში.სახელწოდება მიღეს მოწითალო–ყავისფერი ნიადაგების გამო,რომლებიც მდიდარია რკინის ოქსიდით.